• STUDNIE MESOR naturalnie czysta woda

    Oferujemy usługi związane z wierceniem studni dla właścicieli domów jednorodzinnych, domków letniskowych oraz ogródków działkowych.

  • OFERUJEMY

    Usługi w zakresie wiercenia studni głębinowych i ogrodowych, oraz obudowy studni.

  • NAWADNIANIE OGRODÓW

    Nasze studnie znakomicie współdziałają z systemami automatycznego nawadniania ogrodów.

 

STUDNIE

Studnia głębinowa - to studnia wykonana metodą wiercenia, pobierająca wodę z dużej głębokości. Po wykonaniu odwiertu, w otworze osadza się rurę studzienną wraz z filtrem.
W uzasadnionych przypadkach dookoła filtra wykonuje się obsypkę żwirową. Aby była to studnia głębinowa, średnica rury studziennej, musi umożliwiać wprowadzenie do wnętrza studni pompy głębinowej. W praktyce jest to minimum 100 mm wewnątrz w najcieńszym miejscu (rura 110) . W studniach przeznaczonych do tak zwanego normalnego użytku (zasilanie w wodę domów mieszkalnych), ze względów ekonomicznych, nie stosuje się przesadnie dużych średnic.

Nasza firma stosuje przeważnie dwie średnice rur. Rurę PVC o średnicy 110mm lub 125mm. Wszystkie stosowane przez nas rury, filtry i obsypki mają odpowiednie atesty higieniczne, jakościowe i wytrzymałościowe.


Przepisy dotyczące lokalizacji studni
Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i głębinowa) musi być wykonana w odległości co najmniej:
- 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
- 5 m granicy działki (chyba że sąsiad wyrazi zgodę to może być zlokalizowana bliżej),
- 15 m od szamb szczelnych, budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników,
- 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie (oczyszczalnie biologiczne).


Obudowa studni - studzienka wykonana przeważnie z dwóch kręgów betonowych wraz z pokrywą betonową wyposażoną w właz umożliwiający wejście do studzienki w celu podłączenia pompy. Obudowa studni jest wymagana w celu zabezpieczenia rury zasilającej budynek w wodę przed zamarznięciem podczas zimy. Powinna ona mieć głębokość minimum 1m ppt.